welkomWelkom
tevens handleiding website
 OUDERENORGANISATIE
 Website van de landelijke organisatie
PCOB Afdeling Bodegraven-Reeuwijk
Onderaan deze pagina vindt u alle pagina's.
Lees meer via ons "Dashboard"

  Agenda  klik ook de logo pcob
voor ouderenorganisatie
   
   
link Dashboard: Links naar alle informatie op deze website onderaan op deze pagina  
link Nieuwsbrief oktober 2016  
   
  Op woensdag, 21 september, 19:30 uur, Annie M.G. Schmidt.
Meer over deze avond in onze volgende nieuwsbrief.

PCOB neemt afscheid van directeur Els Hekstra
De directeur van de PCOB, Els Hekstra, heeft per 1 september 2016 de organisatie verlaten. Haar vertrek hangt samen met de afspraken die eind november 2015 zijn gemaakt tussen de PCOB en de Unie KBO om de komende tijd intensief te gaan samenwerken uitmondend in de vorming van een gezamenlijk bureau KBO-PCOB.
Het samengaan van de beide landelijke bureaus is een logische voortgang van de al jarenlange succesvolle gezamenlijke belangenbehartiging en projecten.
Het landelijk bestuur dankt Els Hekstra voor de jaren waarin zij op kundige en inspirerende wijze als directeur leiding heeft gegeven aan de organisatie en is opgekomen voor de belangen van ouderen. Het bestuur wenst haar voor de toekomst alle goeds toe.Lees meer
De twee belangenverenigingen PCOB en Unie KBO gaan de toekomst in als dé grote seniorenorganisatie van Nederland
Per 1 juli is Manon Vanderkaa door het landelijk bestuur benoemd tot directeur van de federatieve vereniging i.o. KBO-PCOB.
Per 1 september 2016 treedt zij aan als directeur van de PCOB. Dit valt samen met het vertrek van Els Hekstra. Tevens blijft Manon Vanderkaa aan als directeur van Unie KBO.
De eerste stap is het samensmelten van de twee landelijke bureaus tot één gezamenlijk bureau.
Dit gaat gebeuren onder leiding van Manon Vanderkaa
De beide verenigingen hebben opgeteld zo’n 300.000 leden en blijven vooralsnog in hun huidige vorm bestaan.

PCOB neemt afscheid van voorzitter Hannah Bovenkerk
Hannah Bovenkerk stopt als voorzitter PCOB
Hannah Bovenkerk is met ingang van 1 september 2016 gestopt als voorzitter van de PCOB vanwege toegenomen werkzaamheden elders. Het landelijk bestuur respecteert haar besluit en zal in overleg met de PCOB Ledenraad zo spoedig mogelijk een procedure starten om de ontstane vacature in te vullen. Tot die tijd zal penningmeester Rik Buddenberg het voorzitterschap waarnemen. Bestuurslid Henk Steegstra zal het penningmeesterschap voorlopig invullen.


Foto-impressie van de busreis op 24 mei 2016
meer foto's

Ververs deze pagina zodat u de nieuwste informatie ziet.


Alle bijeenkomsten zijn in de Grote zaal van Rijngaarde, tenzij anders vermeld in de Nieuwsbrief.
locatie adres: Rijngaarde 1, 2411 EV Bodegraven, telefoon: 0172 61 45 00


Bodengraven Paarden-Burgh (1648)

Contactbijeenkomsten t/m einde jaar 2016:

Woensdag 21 september 19:30 uur Annie M.G. Schmidt
Dinsdag 18 oktober 14:30 uur KNRM
Dinsdag 15 november 14:30 uur Ouderenzorg
Dinsdag 20 december 19:30 uur Kerstviering

______________________________________________________________

PCOB theemiddag, elke dinsdagmiddag 14.45 uur in de Grote zaal van Rijngaarde.
_______________________________________________________

WONEN

Wilt u langer in uw woning blijven wonen? Misschien vraagt men dit wel van u !
Een verslag over een bezoek met rondleiding bij het project "Technologie Thuis Nu" te Woerden van OTIB, het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf.
Het wordt voor een grote groep ouderen die een zorgwoning nodig heeft lastiger om een passende woning te vinden.
Steeds meer mensen zullen steeds langer thuis blijven wonen. Velen van hen moeten straks een beroep op de zorg doen. Terwijl ze toch thuis willen blijven wonen. U bijvoorbeeld.
Kunnen u en ik eigenlijk wel thuis blijven wonen?
Gelukkig zijn daar in de praktijk bewezen goede technische zorgoplossingen voor.
Rondleiding door vier modelwoningen
Vertegenwoordigers van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en personen uit diverse organisaties, waaronder de afdeling Bodegraven-Reeuwijk van de Vereniging PCOB, kregen complete, ingerichte, woningen te zien geschikt voor mensen die, door hun situatie, zijn aangewezen op bijzondere voorzieningen in hun woning.
Daarbij ook een levensloopgeschikte woning voor iedereen. Technologie Thuis NU! Helemaal aangepast aan de individuele wensen van nu en betaalbaar aanpasbaar in de toekomst.

Stel u voor, u bent oud en kwetsbaar, maar u voelt zich toch redelijk gezond. Stel u gebruikt een rolstoel en hebt dagelijks hulp nodig. Of u verkeert al in een dergelijke situatie, u hebt al zorg.
U hebt al voor uzelf vastgesteld dat u langer in uw vertrouwde omgeving wil blijven wonen,
nu het ook vaak niet meer anders kan.
Hoe zou u zo lang mogelijk zelfstandig willen wonen en leven? Liefst in uw huidige woning?
Goed om hierover na te denken! Alles is mogelijk, neem even aan dat er geen belemmeringen zijn, zoals financiële.
Zo komt u er achter wat werkelijk uw wensen en noodzakelijke voorzieningen zijn.
Dit verslag maakt duidelijk hoe u te weten kunt komen wat technisch mogelijk is, het is heel veel. Misschien voor u het begin van een weg naar het realiseren van wat u graag wilt.
Wilt u hierover meer weten? lees meer

Lees in Perspectief van mei 2016, PCOB-Lokaal (pag.38) ook "Samen vooruit durven denken"

Een afbeelding van pagina 38.
Volg hier de TIP


_______________________________________________________

 

Een goed idee voor U.
U hebt de leeftijd van 55 jaar bereikt en denkt aan de toekomst zoals u gewend bent;
u zoekt een nieuwe of een andere weg om mee te doen in de samenleveving;
zo'n zoektocht kan iedereen ondernemen;
kijk dan eens of de PCOB u mogelijkheden biedt.
Als u mee doet met de PCOB, staat U er niet alleen voor.
Benieuwd? klik eens links met uw muis op deze vraagbaak!

_______________________________________________________
 
 
     
 

Maandelijks krijgt de PCOB er 300 leden bij
Leeftijdsgroep 55 - 70 jaar.

Waarom worden zij lid?
Zij geven aan:
  • Zingeving
  • Het sociale gedachtengoed
  • Ontmoetingen met gelijkgestemden
  • 1 of 2 keer per jaar bijeen rondom thema's
Zorg dat dit voor elkaar komt.
Wij hebben er de contributie graag voor over.

Belangenbehartiging
Daar staan wij voor als PCOB!

Meer over lid worden bij de PCOB.

Netwerkgroepen op thema's groeien
tegenover kleiner wordende afdelingen.

 
ZORG

Zou u over deze dingen ook wel eens willen praten
met anderen die dit ook wel zouden willen en advies willen krijgen?

met ons!

PCOB Afdeling Bodegraven-Reeuwijk
Wij zorgen voor uw gesprek met elkaar, onder deskundige leiding.

 
--------------------------------------------------------------------------------------
   
 
 


PCOB Afdeling Bodegraven-Reeuwijk
korte inhoud van deze website.

U kunt lezen over over onze doelstellingen,
hoe wij proberen op te komen voor de belangen van senioren.

Wij willen u informeren over ons werk door vrijwilligers,
onze ideeën, en onze contacten.
Wij informeren u over wat het bestuur bespreekt.

De PCOB is er voor 50-plussers en houdt daarbij het oog op de hele samenleving.

Wij zorgen voor zoveel mogelijk contact mogelijkheden voor senioren.

Wij melden details over onze aktiviteiten:
zoals het verzorgen van ouderenmiddagen voor ontmoeting.
Daarbij bieden wij onze leden ontspanning,
waarbij gasten welkom zijn.

Ouderen met elkaar, voor elkaar, voor de samenleving.
Op de website vindt u verslagen en uitkomsten van overleg.

Bij de Vereniging PCOB, gevestigd in Zwolle,
zijn professionals werkzaam op diverse beleidsterreinen.
De PCOB zet zich met name in op de gebieden zorg,
volkshuisvesting en arbeidsbeleid, welzijn, wonen, veiligheid in en om de woning,
mobiliteit en huisvesting, verkeer en vervoer en zorgvoorzieningen.

De Vereniging PCOB werkt al jarenlang samen met de Unie KBO.
Er is nu (november 2015) besloten tot vestiging in één gebouw van de beide landelijke bureaus
van PCOB en Unie KBO die nu gevestigd is in ’s-Hertogenbosch.
In de samenwerking zijn de speerpunten:
langer thuis wonen, koopkracht, digitalisering, veiligheid en zingeving.

Over deze onderwerpen kunt u informatie die voor u van belang is lezen
op deze website en op de website van de landelijke PCOB.

De lokale Afdeling van de PCOB kan door lokale contacten
met bijvoorbeeld politici proberen
invloed te krijgen op beleid van de gemeente, en overleg hebben
met groeperingen en organisaties in gemeente en regio.

Volg de verwijzingen, de menu items (links op de pagina's of kolommen).

   
 
   
  link Klik knop om terug te gaan naar het begin van deze pagina

Hoofdindeling van deze website: PCOB Bodegraven doelstellingen, besturen, commissies, platformsdoelstelling  belangenbehartiging, overleg, persoonlijkbelangen  aktiviteitenactief    agendaagenda  archief meer informatieinfo/archief  links en allerleilinks/overig  kontakt informatiekontakt 
 
Dashboard: Klik een knop voor toegang naar een pagina (Lijst van alle pagina's)
 
  Bestuur
link Ruimte voor ieders identiteit
link Bestuurslid worden
link PCOB Huisregels
link Het spoor van de PCOB
   
   
   
   
  Secretariaat (Leden)
link Ledenbestand
link Waarom lid worden?
link Jaarverslagen
link Aanmeldingsformulier
ik wil graag lid worden
link Aanmeldingsformulier
een kleine taak uitvoeren
   
   
  Uit vergaderingen
link van de Bestuurstafel
link van de Penningmeester
link Thema werving
   
  Informatie
link Contact
link Agenda
link Lokatie Rijngaarde
link Contributie
link Keuring voor Rijbewijs
link Onze leden
  Ons aanbod
link Doelstellingen
link Belangenbehartiging
link Persoonlijke hulp
link Belastingaangifte
link Aktiviteiten
link Ouder worden en de PCOB
   
   
  Deze website
link Home (startpagina)
link Welkom/Disclaimer
/handleiding website
link Inhoud website
link Overzicht website
link Informatieve links
link Webruimte bij landelijke PCOB
  Foto's
link Uitstapje 24 mei 2016
link Uitstapje 12 mei 2015
link meer fotopagina's
Alle fotopagina's vanaf 2010
link Film over dementie
De wondere wereld van dementie
link Ouderenorganisatie:
informatie, inspiratie,
film uit Nieuwerkerk ad IJssel.
   
  Nieuwsbrieven
link oktober 2016
link meer nieuwsbrieven
vanaf 2014
link Nieuwsbrieven-archief
van dec.2010 t/m dec.2013
link Thema eenzaamheid
Het gesprek over levensvragen
link Praktische overdenkingen
verschenen okt.2010 t/m mrt.2014