welkomWelkom
tevens handleiding website
 OUDERENORGANISATIE
 Website van de landelijke organisatie
PCOB Afdeling Bodegraven-Reeuwijk
Onderaan deze pagina vindt u alle pagina's.
Lees meer via ons "Dashboard"

  Agenda  klik ook de logo pcob
voor ouderenorganisatie
    
   
link Dashboard: Links naar alle informatie op deze website onderaan op deze pagina  
link Nieuwsbrief april 2017 meer uit de nieuwsbrief kunt u hieronder lezen  
link Zorg 15 november 2016 een paar foto's gemaakt tijdens de middag over persoonlijke zorg en WMO  
   
 


PCOB busreis op woensdag 24 mei 2017

De PCOB Bodegraven-Reeuwijk organiseert weer haar jaarlijkse busreis.
We vertrekken om 8.00 uur vanaf Rijngaarde en om 8.15 uur vanaf de achterzijde van het gemeentehuis.

Om 10.30 uur komen we aan in Genemuiden waar we het Tapijtmuseum gaan bezoeken.
In dit levendige museum laten vrijwilligers je zelf zien hoe tapijten door de jaren heen gemaakt zijn.
Onder het genot van een kopje koffie of thee met een Genemuider Brok, krijgt u uitleg over dit oude ambacht.
Daarna zijn er demonstraties van handweeftechnieken tot de latere machines te zien.
Dit varieert van biezen tot kokos, sisal, wol en tegenwoordig zelfs kunstgras.
In de museumwinkel zijn onder meer de ambachtelijk vervaardigde biezen sloffen, matten en tassen verkrijgbaar.

In het museum gebruiken we een koffietafel. Vervolgens gaan we naar het mooie Giethoorn waar we een rondvaart door het dorp maken.

Terug in Bodegraven krijgt u een "boeren" buffet aangeboden in Restaurantje aan de Rijn.
U mag zelf uw keuze maken uit koude en warme gerechten.
Na afloop van het buffet, omstreeks 20.00 uur, gaat iedereen op eigen gelegenheid naar huis.
Als dat niet mogelijk is, kunt u dat aangeven en zullen wij dat voor u regelen.

De kosten van deze geheel verzorgde dag zijn € 65,00 p.p.

U geeft zich op door onderstaande strook te sturen aan :
* PCOB, Rijngaarde 5 2411 EV Bodegraven
of
* Ineke Post, Henegouwerhof 4, 2411 JZ Bodegraven
of
* Henk Pauw, Statenlaan 42, 2411 ST Bodegraven

U kunt contant betalen op de contactbijeenkomst van 22 maart a.s. of
overmaken op rekening NL35 RABO 0308 8393 74 t.n.v. PCOB Bodegraven-Reeuwijk.
Als uw betaling binnen is bent u ingeschreven.

Minimum aantal deelnemers 50
Maximum aantal deelnemers 62.

Onderstaand inschrijf formulier kunt u hier downloaden

Ik ga / wij gaan mee met de PCOB busreis op 24 mei 2017. Naam : ..................................................................................
Adres : …...............................................................................
Woonplaats : ….....................................................................
Telefoon : …..........................................................................
Aantal personen : …..... Opstapplaats : o Rijngaarde o Gemeentehuis
Kan wel / niet op eigen gelegenheid naar huis.
(s.v.p. aankruisen)
Handtekening : …..............................

 

Graag met vakantie?
Wij ontvingen een folder met inschrijfformulier van Het vakantiebureau. Hetvakantiebureau.nl organiseert in opdracht en met financiële steun van de Protestantse Kerk Nederland meer dan 70 diaconale vakantieweken voor senioren zonder zorgbehoefte en voor senioren die binnen het reguliere vakantieaanbod vaak buiten de boot vallen omdat zij dagelijkse zorg nodig hebben.

Deze vakanties vinden plaats in (aangepaste vakantiehotels op prachtige plekjes in Nederland en worden mogelijk gemaakt door de inzet van de vele vrijwilligers. Ook heeft Hetvakantiebureau.nl 3 weken per jaar de beschikking over de boot, "Prins Willem Alexander". Ook hiermee kunnen senioren met of zonder zorgbehoefte een prachtige vakantie binnen Nederland beleven.

Hetvakantiebureau.nl verzorgt ook vakanties voor mantelzorgers met hun partner die aan dementie lijdt. Onze deskundige vrijwilligers nemen tijdens deze vakantie, zo nodig de zorg over van de mantelzorgers.
Heeft u hier belangstelling voor dan kunt u mij bellen 0172-613906 voor de folder of kijken op het Internet bij Hetvakantiebureau.nl
Ineke Post
____________________________________________________________________________________________

Oprichting van vereniging KBO-PCOB is een feit
  Vrijdag 11 november zijn bij de notaris de statuten voor de oprichting van KBO-PCOB getekend door bestuursleden van Unie KBO en PCOB. Dit betekent dat de vereniging KBO-PCOB een feit is. Begin november zijn tijdens de PCOB Ledenraad de statuten en het huishoudelijk reglement voor de oprichting van KBO-PCOB goedgekeurd. Op de foto van links naar rechts: penningmeester Unie KBO Gerard Knoop, voorzitter Unie KBO Wil van der Kruijs, voorzitter PCOB Rik Buddenberg, vice-voorzitter PCOB Ernst Haitsma.

Wat betekent het intensiveren van de samenwerking met Unie KBO
voor mij als PCOB-lid?

  Door onder één noemer namens twee ledenverenigingen de belangen te behartigen, kan KBO-PCOB spreken namens circa 300.000 ouderen. Dat draagt bij aan een stevige positie van ouderen. Ook als gesprekspartner voor diverse invloedrijke partijen staan we samen sterker dan alleen.

De vereniging PCOB en de vereniging Unie KBO blijven beide bestaan.
De ondersteuning aan afdelingen en leden wordt ook vanuit het nieuwe gezamenlijke bureau gecontinueerd.
Dat geldt ook voor lopende projecten en activiteiten. Lees meer

Logo voor samen werken voor ouderen
  
 
KBO
afdeling Bodegraven-Reeuwijk


Speerpunten
Het is de ambitie van KBO-PCOB om zichtbaar te worden als opinieleider binnen de vijf speerpunten wonen, welzijn & zorg, koopkracht, digitalisering, veiligheid en zingeving. We zijn ervan overtuigd dat geen enkel belangrijk publiek of politiek debat rond een van onze speerpunten gevoerd kan worden zonder input namens onze leden; de senioren zélf.
Verhuizing en locatie
De locatie van het gezamenlijke bureau KBO-PCOB is de Europalaan 40 in Utrecht. KBO-PCOB is hier gevestigd vanaf 23 januari 2017. Het nieuwe telefoonnummer wordt 030 - 340 06 00
____________________________________________________________________________________________


Foto-impressie van de busreis op 24 mei 2016
meer foto's

Ververs deze pagina zodat u de nieuwste informatie ziet.

Alle bijeenkomsten zijn in de Grote zaal van Rijngaarde, tenzij anders vermeld in de Nieuwsbrief.
locatie adres: Rijngaarde 1, 2411 EV Bodegraven, telefoon: 0172 61 45 00


Bodengraven Paarden-Burgh (1648)

Contactbijeenkomsten t/m einde jaar 2016:

Woensdag 21 september 19:30 uur Annie M.G. Schmidt
Dinsdag 18 oktober 14:30 uur KNRM
Dinsdag 15 november 14:30 uur Ouderenzorg
Dinsdag 20 december 19:30 uur Kerstviering

______________________________________________________________

PCOB theemiddag, elke dinsdagmiddag 14.45 uur in de Grote zaal van Rijngaarde.
_______________________________________________________

WONEN

Wilt u langer in uw woning blijven wonen? Misschien vraagt men dit wel van u !
Een verslag over een bezoek met rondleiding bij het project "Technologie Thuis Nu" te Woerden van OTIB, het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf.
Het wordt voor een grote groep ouderen die een zorgwoning nodig heeft lastiger om een passende woning te vinden.
Steeds meer mensen zullen steeds langer thuis blijven wonen. Velen van hen moeten straks een beroep op de zorg doen. Terwijl ze toch thuis willen blijven wonen. U bijvoorbeeld.
Kunnen u en ik eigenlijk wel thuis blijven wonen?
Gelukkig zijn daar in de praktijk bewezen goede technische zorgoplossingen voor.
Rondleiding door vier modelwoningen
Vertegenwoordigers van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en personen uit diverse organisaties, waaronder de afdeling Bodegraven-Reeuwijk van de Vereniging PCOB, kregen complete, ingerichte, woningen te zien geschikt voor mensen die, door hun situatie, zijn aangewezen op bijzondere voorzieningen in hun woning.
Daarbij ook een levensloopgeschikte woning voor iedereen. Technologie Thuis NU! Helemaal aangepast aan de individuele wensen van nu en betaalbaar aanpasbaar in de toekomst.

Stel u voor, u bent oud en kwetsbaar, maar u voelt zich toch redelijk gezond. Stel u gebruikt een rolstoel en hebt dagelijks hulp nodig. Of u verkeert al in een dergelijke situatie, u hebt al zorg.
U hebt al voor uzelf vastgesteld dat u langer in uw vertrouwde omgeving wil blijven wonen,
nu het ook vaak niet meer anders kan.
Hoe zou u zo lang mogelijk zelfstandig willen wonen en leven? Liefst in uw huidige woning?
Goed om hierover na te denken! Alles is mogelijk, neem even aan dat er geen belemmeringen zijn, zoals financiële.
Zo komt u er achter wat werkelijk uw wensen en noodzakelijke voorzieningen zijn.
Dit verslag maakt duidelijk hoe u te weten kunt komen wat technisch mogelijk is, het is heel veel. Misschien voor u het begin van een weg naar het realiseren van wat u graag wilt.
Wilt u hierover meer weten? lees meer

Lees in Perspectief van mei 2016, PCOB-Lokaal (pag.38) ook "Samen vooruit durven denken"

Een afbeelding van pagina 38.
Volg hier de TIP


_______________________________________________________

 

Een goed idee voor U.
U hebt de leeftijd van 55 jaar bereikt en denkt aan de toekomst zoals u gewend bent;
u zoekt een nieuwe of een andere weg om mee te doen in de samenleveving;
zo'n zoektocht kan iedereen ondernemen;
kijk dan eens of de PCOB u mogelijkheden biedt.
Als u mee doet met de PCOB, staat U er niet alleen voor.
Benieuwd? klik eens links met uw muis op deze vraagbaak!

_______________________________________________________
 
 
     
 

Maandelijks krijgt de PCOB er 300 leden bij
Leeftijdsgroep 55 - 70 jaar.

Waarom worden zij lid?
Zij geven aan:
  • Zingeving
  • Het sociale gedachtengoed
  • Ontmoetingen met gelijkgestemden
  • 1 of 2 keer per jaar bijeen rondom thema's
Zorg dat dit voor elkaar komt.
Wij hebben er de contributie graag voor over.

Belangenbehartiging
Daar staan wij voor als PCOB!

Meer over lid worden bij de PCOB.

Netwerkgroepen op thema's groeien
tegenover kleiner wordende afdelingen.

 
ZORG

Zou u over deze dingen ook wel eens willen praten
met anderen die dit ook wel zouden willen en advies willen krijgen?

met ons!

PCOB Afdeling Bodegraven-Reeuwijk
Wij zorgen voor uw gesprek met elkaar, onder deskundige leiding.

 
--------------------------------------------------------------------------------------
   
 
 


PCOB Afdeling Bodegraven-Reeuwijk
korte inhoud van deze website.

U kunt lezen over over onze doelstellingen,
hoe wij proberen op te komen voor de belangen van senioren.

Wij willen u informeren over ons werk door vrijwilligers,
onze ideeën, en onze contacten.
Wij informeren u over wat het bestuur bespreekt.

De PCOB is er voor 50-plussers en houdt daarbij het oog op de hele samenleving.

Wij zorgen voor zoveel mogelijk contact mogelijkheden voor senioren.

Wij melden details over onze aktiviteiten:
zoals het verzorgen van ouderenmiddagen voor ontmoeting.
Daarbij bieden wij onze leden ontspanning,
waarbij gasten welkom zijn.

Ouderen met elkaar, voor elkaar, voor de samenleving.
Op de website vindt u verslagen en uitkomsten van overleg.

Bij de Vereniging PCOB, gevestigd in Zwolle,
zijn professionals werkzaam op diverse beleidsterreinen.
De PCOB zet zich met name in op de gebieden zorg,
volkshuisvesting en arbeidsbeleid, welzijn, wonen, veiligheid in en om de woning,
mobiliteit en huisvesting, verkeer en vervoer en zorgvoorzieningen.

De Vereniging PCOB werkt al jarenlang samen met de Unie KBO.
Er is nu (november 2015) besloten tot vestiging in één gebouw van de beide landelijke bureaus
van PCOB en Unie KBO die nu gevestigd is in ’s-Hertogenbosch.
In de samenwerking zijn de speerpunten:
langer thuis wonen, koopkracht, digitalisering, veiligheid en zingeving.

Over deze onderwerpen kunt u informatie die voor u van belang is lezen
op deze website en op de website van de landelijke PCOB.

De lokale Afdeling van de PCOB kan door lokale contacten
met bijvoorbeeld politici proberen
invloed te krijgen op beleid van de gemeente, en overleg hebben
met groeperingen en organisaties in gemeente en regio.

Volg de verwijzingen, de menu items (links op de pagina's of kolommen).

   
 
   
  link Klik knop om terug te gaan naar het begin van deze pagina

Hoofdindeling van deze website: PCOB Bodegraven doelstellingen, besturen, commissies, platformsdoelstelling  belangenbehartiging, overleg, persoonlijkbelangen  aktiviteitenactief    agendaagenda  archief meer informatieinfo/archief  links en allerleilinks/overig  kontakt informatiekontakt 
 
Dashboard: Klik een knop voor toegang naar een pagina (Lijst van alle pagina's)
 
  Bestuur
link Ruimte voor ieders identiteit
link Bestuurslid worden
link PCOB Huisregels
link Het spoor van de PCOB
   
   
   
   
  Secretariaat (Leden)
link Ledenbestand
link Waarom lid worden?
link Jaarverslagen
link Aanmeldingsformulier
ik wil graag lid worden
link Aanmeldingsformulier
een kleine taak uitvoeren
   
   
  Uit vergaderingen
link van de Bestuurstafel
link van de Penningmeester
link Thema werving
   
  Informatie
link Contact
link Agenda
link Lokatie Rijngaarde
link Contributie
link Keuring voor Rijbewijs
link Onze leden
  Ons aanbod
link Doelstellingen
link Belangenbehartiging
link Persoonlijke hulp
link Belastingaangifte
link Aktiviteiten
link Ouder worden en de PCOB
   
   
  Deze website
link Home (startpagina)
link Welkom/Disclaimer
/handleiding website
link Inhoud website
link Overzicht website
link Informatieve links
link Webruimte bij landelijke PCOB
  Foto's
link Uitstapje 24 mei 2016
link Uitstapje 12 mei 2015
link meer fotopagina's
Alle fotopagina's vanaf 2010
link Film over dementie
De wondere wereld van dementie
link Ouderenorganisatie:
informatie, inspiratie,
film uit Nieuwerkerk ad IJssel.
   
  Nieuwsbrieven
link april 2017
link meer nieuwsbrieven
vanaf 2014
link Nieuwsbrieven-archief
van dec.2010 t/m dec.2013
link Thema eenzaamheid
Het gesprek over levensvragen
link Thema wonen en zorg
link Praktische overdenkingen
verschenen okt.2010 t/m mrt.2014