welkomWelkom
tevens handleiding website
 OUDERENORGANISATIE
 Website van de landelijke organisatie
PCOB Afdeling Bodegraven-Reeuwijk
Onderaan deze pagina vindt u alle pagina's.
Lees meer via ons "Dashboard"

  Agenda  klik ook de logo pcob
voor ouderenorganisatie
    "Solitair" of "Solidair" 
Als wij elkaars vreugden niet delen, elkaars verdriet niet mede dragen
en elkaars eenzaamheden niet doorbreken,
wie zijn wij dan? Wie zijn wij als wij elkaar niet behoeden?
Want je bent zomaar alleen!
Iets om eens over na te denken.
   
link Dashboard: Links naar alle informatie op deze website onderaan op deze pagina  
link Nieuwsbrief juni 2023 PCOB Bodegraven  
link Busreis 16 mei 2023  
   
 


De afdeling bestaat alweer 50 jaar
(Alle leden ontvingen een bosje bloemen, voor deze foto zijn er twee gebruikt.)

______________________________________________________________

 

De vereniging KBO-PCOB.
  Op vrijdag 11 november 2016 zijn bij de notaris de statuten voor de oprichting van KBO-PCOB getekend door bestuursleden van Unie KBO en PCOB.

Wat betekent het intensiveren van de samenwerking met Unie KBO
voor mij als PCOB-lid?

  Door onder één noemer namens twee ledenverenigingen de belangen te behartigen, kan KBO-PCOB spreken namens circa 300.000 ouderen. Dat draagt bij aan een stevige positie van ouderen. Ook als gesprekspartner voor diverse invloedrijke partijen staan we samen sterker dan alleen.

De vereniging PCOB en de vereniging Unie KBO blijven beide bestaan.
De ondersteuning aan afdelingen en leden wordt ook vanuit het nieuwe gezamenlijke bureau gecontinueerd.
Dat geldt ook voor lopende projecten en activiteiten. Lees meer (vraagbaak PCOB)

Samen sterk
  KBO-PCOB is het samenwerkingsverband van de twee landelijke verenigingen Unie KBO en PCOB. Sinds 2017 hebben beide verenigingen hun krachten gebundeld en vormen zij op landelijk niveau de seniorenorganisatie KBO-PCOB. Lokale afdelingen van KBO en PCOB zoeken elkaar ook steeds vaker op. Zij organiseren gezamenlijke activiteiten en trekken samen op in de lokale belangenbehartiging. Lees meer over KBO-PCOB

Logo voor samen werken voor ouderen  klick erop voor de website
  
 
KBO
afdeling Bodegraven-Reeuwijk


Speerpunten
Het is de ambitie van KBO-PCOB om zichtbaar te worden als opinieleider binnen de vijf speerpunten wonen, welzijn & zorg, koopkracht, digitalisering, veiligheid en zingeving. We zijn ervan overtuigd dat geen enkel belangrijk publiek of politiek debat rond een van onze speerpunten gevoerd kan worden zonder input namens onze leden; de senioren zélf.

KBO-PCOB verenigingsbureau gaat verhuizen 07-06-2019
Het adres van het verenigingsbureau KBO-PCOB is per 1 juli 2019:

Seniorenorganisatie KBO-PCOB
Ringwade 67
3439 LM Nieuwegein

Het telefoonnummer is 030 - 340 06 00 (telefoonnummers blijven ongewijzigd)
 
Het maandelijkse magazine voor leden van PCOB en KBO
zal worden uitgebracht onder de titel: Magazine van KBO-PCOB.

_______Logo van de uitgave________
klick erop  om te lezen

____________________________________________________________________________________________Bodegraven Paarden-Burgh (1648)


_______________________________________________________

Een goed idee voor U.
U hebt de leeftijd van 55 jaar bereikt en denkt aan de toekomst zoals u gewend bent;
u zoekt een nieuwe of een andere weg om mee te doen in de samenleveving;
zo'n zoektocht kan iedereen ondernemen;
kijk dan eens of de PCOB u mogelijkheden biedt.
Als u mee doet met de PCOB, staat U er niet alleen voor.
Benieuwd? klik eens links met uw muis op deze vraagbaak!

_______________________________________________________
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------
   
 
 


PCOB Afdeling Bodegraven-Reeuwijk
korte inhoud van deze website.

U kunt lezen over over onze doelstellingen,
hoe wij proberen op te komen voor de belangen van senioren.

Wij willen u informeren over ons werk door vrijwilligers,
onze ideeën, en onze contacten.
Wij informeren u over wat het bestuur bespreekt.

De PCOB is er voor 50-plussers en houdt daarbij het oog op de hele samenleving.

Wij zorgen voor zoveel mogelijk contact mogelijkheden voor senioren.

Wij melden details over onze aktiviteiten:
zoals het verzorgen van ouderenmiddagen voor ontmoeting.
Daarbij bieden wij onze leden ontspanning,
waarbij gasten welkom zijn.

Ouderen met elkaar, voor elkaar, voor de samenleving.
Op de website vindt u verslagen en uitkomsten van overleg.

De Landelijke Vereniging PCOB werkt al jarenlang samen met de Unie KBO.
In de samenwerking zijn de speerpunten:
langer thuis wonen, koopkracht, digitalisering, veiligheid en zingeving.
Over deze onderwerpen kunt u informatie die voor u van belang is lezen
op deze website en op de website van de Seniorenorganisatie KBO-PCOB, de PCOB en de KBO.

Al in 2015 werd besloten tot vestiging van landelijke PCOB en Unie KBO in één gebouw,
Dit gebeurde in 1917, onlangs was er de verhuizing naar de huidige vestiging:

Het verenigingsbureau van de Seniorenorganisatie KBO-PCOB is per 1 juli 2019
gevestigd in Nieuwegein, aan de Ringwade 7, Postcode 1439 LM.
De Vereniging PCOB en de Unie KBO bijven bestaan.
Lokale afdelingen van KBO en PCOB zoeken elkaar ook steeds vaker op.
Zij organiseren gezamenlijke activiteiten en trekken samen op in de lokale belangenbehartiging.

Bij de Vereniging PCOB zijn professionals werkzaam op diverse beleidsterreinen.
De Seniorenorganisatie KBO-PCOB zet zich met name in op de gebieden zorg,
volkshuisvesting en arbeidsbeleid, welzijn, wonen, veiligheid in en om de woning,
mobiliteit en huisvesting, verkeer en vervoer en zorgvoorzieningen.

De lokale Afdeling van de PCOB kan door lokale contacten
met bijvoorbeeld politici proberen
invloed te krijgen op beleid van de gemeente, en overleg hebben
met groeperingen en organisaties in gemeente en regio.

Volg de verwijzingen, de menu items (links op de pagina's of kolommen).

   
 
   
  link Klik knop om terug te gaan naar het begin van deze pagina

Hoofdindeling van deze website: PCOB Bodegraven doelstellingen, besturen, commissies, platformsdoelstelling  belangenbehartiging, overleg, persoonlijkbelangen  aktiviteitenactief    agendaagenda  archief meer informatieinfo/archief  links en allerleilinks/overig  kontakt informatiekontakt 
 
Dashboard: Klik een knop voor toegang naar een pagina (Lijst van alle pagina's)
 
  Bestuur
link Ruimte voor ieders identiteit
link Bestuurslid worden
link PCOB Huisregels
link Het spoor van de PCOB
   
   
   
   
  Secretariaat (Leden)
link Ledenbestand
link Waarom lid worden?
link Jaarverslagen
link Aanmeldingsformulier
ik wil graag lid worden
link Aanmeldingsformulier
een kleine taak uitvoeren
   
   
  Uit vergaderingen
link van de Bestuurstafel
link van de Penningmeester
link Thema werving
   
  Informatie
link Contact
link Agenda
link Lokatie Rijngaarde
link Contributie
link Onze leden
  Ons aanbod
link Doelstellingen
link Belangenbehartiging
link Persoonlijke hulp
link Belastingaangifte
link Aktiviteiten
link Ouder worden en de PCOB
   
   
  Deze website
link Home (startpagina)
link Welkom/Disclaimer
/handleiding website
link Inhoud website
link Overzicht website
link Informatieve links
link Webruimte bij landelijke PCOB
  Foto's
link Uitstapje 16 mei 2023
link Uitstapje 17 mei 2022
link Uitstapje 14 mei 2019
link Uitstapje 8 mei 2018
link Uitstapje 24 mei 2017
link Uitstapje 24 mei 2016
link Uitstapje 12 mei 2015
link meer fotopagina's
Alle fotopagina's vanaf 2010
link Film over dementie
De wondere wereld van dementie
link Ouderenorganisatie:
informatie, inspiratie,
film uit Nieuwerkerk ad IJssel.
   
  Nieuwsbrieven
link juni 2023
link meer nieuwsbrieven
vanaf 2015
link Thema eenzaamheid
Het gesprek over levensvragen
link Thema wonen en zorg
link Praktische overdenkingen
verschenen okt.2010 t/m mrt.2014