welkomHandleiding
voor onze website
Website van de landelijke organisatie
PCOB Afdeling Bodegraven-Reeuwijk
Jaarverslag 2010
   
PCOB Bodegraven doelstellingen, besturen, commissies, platformsdoelstelling

belangenbehartiging, overleg, persoonlijkbelangen

aktiviteitenactief

agendaagenda

archief meer informatieinfo/archief

links en allerleilinks/overig

kontakt informatiekontaktverwijzing
Bij de agenda vindt u de meest recente informatie
 Jaarverslag over het jaar 2010
in dit jaar was er nog niet de fusie met Reeuwijk
De PCOB afdeling Bodegraven kan terugkijken op een goed jaar.

Leden:
Het ledenaantal van de afdeling per 1 januari 2010 was 253 en 13 begunstigers.
Vanwege gezondheidsproblemen en door opname in verpleeg- of verzorgingshuis of vertrek naar elders, zijn leden uitgeschreven. Omdat ze het niet eens waren met het algemeen landelijke beleid van de PCOB, hebben 3 leden het lidmaatschap opgezegd. Er zijn het afgelopen jaar 12 leden overleden. Tijdens de contactbijeenkomsten zijn de namen genoemd en herdacht.
Er zijn 19 nieuwe leden ingeschreven en 2 leden zijn overgekomen vanuit de afd Gouda. Het ledenaantal per 31 december 2009 was 254, waarvan 1 erelid, er waren 12 begunstigers. De Stichting Welzijn Ouderen en de PCOB afdeling Bodegraven vallen ook onder dit ledenaantal, maar buiten de contributie.

Ook in 2010 was Tiny Zwijnenburg weer druk met lief en leed. Zieken, jarigen en huwelijksjubilarissen ontvingen een kaart van haar. Bij overlijden betuigde zij haar medeleven namens het bestuur. Dankzij haar inzet, weet zij de betrokkenheid van het bestuur naar de leden toe, goed te vertalen. Het bestuur is blij een persoon als Tiny in het bestuur te hebben.

Bestuur:
In maart 2010 nam de heer Sief Kamerling afscheid als bestuurslid. Hij was gedurende 3 jaar actief als 2e penningmeester in het bestuur van de PCOB afd Bodegraven. Zijn opvolger is de heer Henk Pauw en is de samenstelling van het bestuur in 2010 als volgt:

 • Voorzitter:
 • Hans Verkaik
 • 2e voorzitter:
 • Hans Hoek
 • Secretaris:
 • Corrie Miep Bukman-Lagendijk
 • Penningmeester:
 • Ineke Post
 • 2e Penningmeester:
 • Henk Pauw
 • Algemeen adjunct:
 • Corry Gijsbertse-Bekker
 • Lid (bezoekdame):
 • Tiny Zwijnenburg-Kasteleijn

  Contactbijeenkomsten:
  In het seizoen is er, buiten de zomervakantie om, iedere dinsdagmiddag een bijeenkomst waarin meditatie, zang en bingo centraal staan. Deze goed bezochte bijeenkomsten worden begeleid en verzorgd door een aantal vrijwilligers en staat bekend als de theemiddag. Viermaal is de theemiddag ingewisseld voor een contactbijeenkomst.

  Er waren 8 contactbijeenkomsten, het programma van de bijeenkomsten was zeer divers:

  • dinsdag 26 januari -14.30:
   Koninklijke Huwelijken door de heer P.H. de Vree uit Alphen a/d Rijn. Aan de hand van oude prenten werden de stambomen van de binnen- en buitenlandse vorstenhuizen toegelicht. Het was één van de laatste presentaties van de heer de Vree, in de zomer is hij overleden.
  • dinsdag 23 februari -14.30:
   Rode Kruis in Bodegraven door mevrouw Ans Rodenburg-Voordouw. Al eerder was zij te gast, maar toen zonder foto's, omdat de auto waar zij in waren, was gestolen. Nu was het een mooie presentatie met een beamer. Voor oude Bodegravers, maar ook de jongere, was er veel herkenbaarheid.
  • woensdag 24 maart 19.30:
   Jaarvergadering met na de Pauze Bingo met Henk Pauw en Dick Bukman. Veel prijzen voor de Bingo via sponsoring van een kaashandel en een supermarkt.
  • woensdag 21 april -19.30:
   Slotavond met Operetteliedjes, klederdrachten en meezingliedjes door Wiener Melange o.l.v. mevrouw J.N. Stam uit Gouda. Een wervelende show met veel enthousiasme gebracht.
  • 29 september - 19.30 uur:
   "Wat zijn uw rechten in de zorg" met Mr. A. Slob (PCOB) uit Noordeloos. Op een ontspannende wijze en aan de hand van stellingen, werd uitgelegd wat de rechten zijn in de zorg.
  • 19 oktober - 14:30 uur:
   "40-jarig" bestaan PCOB afd Bodegraven met een High Tea en de heer Bakker, tablic magic . De High Tea is geheel voorbereid en verzorgd door leden van het bestuur en de dames van de theemiddag. De jubileumviering is afgesloten met een receptie voor genodigden. Hier hebben wij afvaardigingen en predikanten van de kerken in Bodegraven mogen begroeten. Ook waren er 3 wethouders 2 uit Bodegraven en 1 uit Reeuwijk.
  • 23 november - 14.30 uur:
   "Wereld Wonderen 7" een lichtbeeldenshow door ProImpulsion, Doorwerth. De lichtbeeldenshow van de klassieke en de moderne wereldwonderen.
  • 22 december - 19.30 uur:
   Kerstviering in de Mondriaanzaal, m.m.v. de dames van de theemiddag, het Koor Revival, Bodegraven en mw ds Elizabeth Post. Het was voor de eerste keer een kerstviering met de theemiddag. Theemiddag had dit jaar een Adventmiddag. Er was dit jaar bij de viering geen pauze ingelast. Een bijeenkomst in de Mondriaanzal vraagt veel voorbereiding en nazorg.
  • woensdag 14 april:
   Deze dag zijn we op reis geweest naar de Museum en Partycentrum Weistaar in Maarsbergen. Er was een bustocht met gids over de Utrechtse Heuvelrug en in Bennekom werd een bezoek gebracht bij het Kijk- en Luistermuseum. Voor de eerste keer was het een reis welke werd afgesloten met een diner en er gingen 53 mensen mee. De organisatie was in handen van Jan Bergsma en Hans Verkaik. Op de terugreis heeft Jan Bergsma afscheid genomen als gangmaker van de bustochten en is Jan bedankt voor al het werk.
  De contactbijeenkomsten worden goed bezocht, per keer zijn er 65 tot 70 bezoekers, een uitschieter was de jubileumviering, hier waren 130 mensen aanwezig.

  Perspectief en de Nieuwsbrief:
  Verantwoording voor verdeling van Perspectief en de Nieuwsbrief was in het begin van het jaar in handen van Henk Pauw en Corrie Miep Bukman. Later in het jaar heeft Hans Hoek zijn werkzaamheden hervat en doet de verdeling nu samen met Henk Pauw, Corrie Miep is nu vervanger. De bladen worden afgeleverd in Rijngaarde zij zorgen voor de verdeling naar de 14 bezorgers.

  Website:
  Sinds oktober heeft de afdeling Bodegraven een eigen website, welke is gemaakt en wordt beheerd door de heer Ad van Krieken. Al jaren lid van de PCOB maar nieuw ingekomen in Bodegraven. De website kan worden gevonden via een zoekmachine.

  Externe activiteiten:
  Binnen en buiten het dorp is de afdeling betrokken geweest bij verschillende activiteiten.
  Vergaderingen en trainingen van en door het PCOB Gewest en de Regio zijn bezocht. Dit vraagt veel energie en inzet van de bestuursleden. De PCOB vergaderingen worden bezocht, voor trainingen wordt een selectie uit het aanbod gemaakt, dat groot en erg veel is, niet altijd is er tijd voor vrij te maken.
  Themabijeenkomsten van de SBO-RNO ZH (samenwerkende ouderenbonden) zijn niet allen bezocht.
  De samenwerking met de andere Bodegraafse Ouderenbonden is helaas mislukt. Wel is er contact met Bodegraven Ouderenproef (BOB), welke samen met Reeuwijk is opgegaan in een Seniorenberaad. Dit beraad informeert de Burgerlijke Gemeente wat betreft het Ouderenbeleid en heeft een vertegenwoordiging in het Wmo beraad.

  Afsluiting:
  Het bestuur wil d.m.v. het jaarverslag verantwoording afleggen aan de leden over dat wat omgaat in het bestuur en de afdeling van de PCOB en vertrouwen op een goed contact over en weer.

  Bodegraven, 23 maart 2011
  Voorzitter L.J. Verkaik
  Secretaris C.M. Bukman-Lagendijk.


  naar begin van deze pagina
  Knop naar het begin van deze pagina