welkomHandleiding
voor onze website
Website van de landelijke organisatie
PCOB Afdeling Bodegraven-Reeuwijk
Jaarverslag 2013
   
PCOB Bodegraven doelstellingen, besturen, commissies, platformsdoelstelling

belangenbehartiging, overleg, persoonlijkbelangen

aktiviteitenactief

agendaagenda

archief meer informatieinfo/archief

links en allerleilinks/overig

kontakt informatiekontaktverwijzing
Bij de agenda vindt u de meest recente informatie
 

 

 

Jaarverslag over het jaar 2013Bestuur:
De samenstelling van het bestuur per 31 december 2013 is als volgt:
Penningmeester: G.A. (Ineke) Post-Noort
Ledenadministratie en
2e Penningmeester:
H.J. (Henk) Pauw
Lid (Lief en Leed): A.T. (Agnes) de Korte- van Oosterom
Verder afgetreden
per 31 december 2013:


dhr. H.J. Verkaik (Hans),
Voorzitter en
mvw. M.J. Petrusma (Margreeth),
Algemeen adjunct

Henk en Ineke nemen bij toerbeurt de taak van voorzitter op zich.

Terugblik op de jaarvergadering van 26 maart 2014
Overgenomen uit de Nieuwsbrief van mei/juni 2014, rubriek "Van het bestuur". Het bestuur volstaat met dit verslag als jaarverslag 2013.

 • Op 26 maart 2014 was de jaarvergadering. Dit jaar had het bestuur gekozen voor een aanvullend programma. Na de pauze was er een optreden van de Zingende Zalmvissers uit Ammerstol, dit werd onderbroken door weer een pauze met een drankje. Zo konden we genieten van vrolijke zeemansliederen.
 • Na de opening werd herinnerd aan het busreisje van 6 mei naar het Nationaal Vlasserij-Suikermuseum in Klundert, West-Brabant. De notulen zijn afgedrukt in de Nieuwsbrief en worden zonder op-of aanmerkingen goedgekeurd.
 • De voorzitter meldt dat het ledenbestand een dalende lijn vertoont. Het aantal leden is verminderd met 6,5 % naar 265 leden, ook een trend die landelijk te zien is. "Jongere " leden komen er maar moeilijk bij.
 • Het afgelopen jaar zijn er 7 contactbijeenkomsten gehouden. Ook de traditionele Kerstviering ontbrak niet en voor de busreis was als vanouds veel belangstelling. Het bestuur van deze afdeling vergaderde 9 maal en voerde ook 2 gesprekken met de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk.
  Verder zijn veel vrijwilligers actief met de bezorging van de Nieuwsbrief en Perspectief.
 • Daarna kwam de penningmeester met de jaarcijfers. In de Nieuwsbrief van maart 2014 stond een volledig verslag van de financiŽn. Daaruit blijkt dat we een actief jaar hebben gehad met ook veel kosten.
  De financiŽle controle is uitgevoerd door de heren Klaas Groen en Dick Bukman, zij hebben de boekhouding in goede staat aangetroffen.
  Omdat dhr. Klaas Groen aftredend is, zal de kascontrole volgend jaar uitgevoerd worden door de heren Dick Bukman en Joop v.d. Vlist.
 • In de vergadering zijn 18 vrijwilligers voor de inzet bedankt.
  De dank van ons allen wordt zichtbaar gemaakt in de vorm van een tas met inhoud. Het zijn de organiste, de bezorgers van de bladen en de koffieschenkers.
 • Ondanks herhaalde oproepen en intensieve zoekacties vanuit het bestuur, binnen en buiten de plaatselijke PCOB afdeling, zijn er geen nieuwe bestuursleden gevonden voor het secretariaat, voorzitter en algemeen adjunct.
 • Hans Verkaik en Margreet Petrusma namen afscheid van onze afdeling Bodegraven.
  Ineke Post bedankt mw. Margreet Petrusma voor het 3 jaar organiseren (samen met Hans) van de contactbijeenkomsten en haar bemoeienis met de theemiddagen en de Kerstliturgie mag zeker niet onvermeld blijven.
  Ook Hans Verkaik krijgt lof toegezwaaid voor zijn inspirerende leiding tijdens bestuursvergaderingen en de contactbijeenkomsten. Je hebt gestreefd naar hoge kwaliteit en dat is je gelukt, aldus Ineke. Ga volop genieten van de caravan!
  Beiden zijn met een cadeaubon verrast.
 • Toekomst ÖÖ
  Door het vertrek van Hans Verkaik en Margreet Petrusma zijn de taken in het bestuur verdeeld.
  We hopen dat u er niet veel van zult merken.
  • Het bestuur zal bij toerbeurt de voorzitterstaak op zich nemen.
  • Het postadres blijft Rijngaarde 5, 2411 EV Bodegraven,
  • We zijn erg blij dat Dick Broere wil helpen om verslagen van de vergaderingen te maken.
  • Adri van Krieken zal ons vertegenwoordigen bij alle seniorenbeleidszaken.
  • We zullen streven naar een actieve afdeling met gevarieerde contactbijeenkomsten.

Afsluiting:
Het bestuur volstaat met dit verslag van de jaarvergadering 2014 als jaarverslag 2013, om verantwoording af te leggen aan de leden over datgene wat omgaat in bestuur en afdeling.
De ter vergadering aanwezige leden kregen een presentatie met lichtbeelden.
Gegevens over de samenstelling van het bestuur zijn op deze website toegevoegd.
Gegevens zoals over de inhoud van gehouden kontaktmiddagen en mogelijk meer punten ontbreken.


naar begin van deze pagina
Knop naar het begin van deze pagina