welkomHandleiding
voor onze website
Website van de landelijke organisatie
PCOB Afdeling Bodegraven-Reeuwijk
Van de voorzitter
   
 Met deze knop terug naar overzicht "om over na te denken".

Terug naar de actuele website, naar "alles in één oogopslag".
 Van de Voorzitter, februari 2013

"Soms ben ik boos"

Zou God het erg vinden als wij boos op Hem zijn? Ik denk het niet. Als het een boosheid is uit naastenliefde of intens verdriet dan denk ik dat God dat heel goed begrijpt. Boos zijn om onrecht of uit verdriet heeft als grondslag immers liefde.

Boos worden is menselijk maar ook Goddelijk, kijk maar naar wat Jezus deed in de voorhof van de Tempel met de handelaren.
L: U hebt er misschien nog nooit zo over nagedacht, maar ook God kan dus boos worden, erg boos zelfs. Omdat wij naar Zijn beeld zijn geschapen, kunnen dus ook wij boos worden, zelfs boos op Hem.
Het leven zit vol met voor ons (nog) onbegrijpelijke zaken, pijn, verdriet, ziekte, bij onszelf of bij iemand die ons dierbaar is. Zelfs het kijken naar de steeds groeiende stroom vluchtelingen die de meest vreselijk dingen werd aangedaan, niet door God maar door hun naasten, vervult mij soms met boosheid.
Ik weet wel dat Hij dat niet doet, dat God nooit en te nimmer staat aan de kant van de beul maar altijd aan de kant van het slachtoffer, toch ben ik af en toe boos op Hem. Dan snap ik niet hoe Hij het nog langer aan kan zien, Hij die zoveel meer ellende ziet en kent dan ik en dat al zo lang.

Jezus kwam niet alleen om Zijn leven te geven als losprijs voor velen, Hij wees ons ook op de liefde, de liefde voor God en voor onze naasten.
Maar, wij mensen, wij zijn eigenwijze portretten, wij denken het wel zonder Hem af te kunnen. Het is wel duidelijk geworden, dat wij dat helemaal niet kunnen, zonder Hem draait het veelal om geld, sex en macht, eigenliefde dus.
Is God daar boos om, ik denk het wel, in ieder geval teleurgesteld. Laat Hij ons daarom vallen? Nee!
Hij houdt van ons met een niet aflatende Liefde. Toch komt eens de afrekening als Hij er een einde aan maakt en Zijn Koninkrijk vestigt, waar alleen Liefde heerst, omdat Hij er heerst over allen die Hem willen aannemen als hun Koning.

Boos worden kan en mag, maar laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Blijvende boosheid vernietigt de Liefde en maakt ons tot bittere mensen.
Wees als het u oplucht boos op Hem, maar blijf Hem liefhebben. Eens zullen alle leed geleden en alle vragen beantwoord zijn in Zijn eeuwige Rijk van vrede en liefde.

Met een vriendelijke groet Hans Verkaik.


Knop naar het begin van deze pagina