welkomHandleiding
voor onze website
Website van de landelijke organisatie
PCOB Afdeling Bodegraven-Reeuwijk
Van de voorzitter
   
 Met deze knop terug naar overzicht "om over na te denken".

Terug naar de actuele website, naar "alles in één oogopslag".
 Van de Voorzitter, maart 2013

Kleine overpeinzing…

Sinds de mens begon te schrijven, is aan het onderwerp hemel veel inkt besteed. De belangrijkste rol die het speelt in ons leven kan door niemand worden ontkend en zijn vele aspecten en zichtbare uitingsvormen hebben vele beeldende kunstenaars door de eeuwen heen geïnspireerd. Om te begrijpen hoe deze kunstenaars worden geïnspireerd hoeft u slechts naar de hemel te kijken om de indrukwekkende onmeetbare grootheid ervan te voelen.

De hemel is nog steeds een mysterie die veel vragen oproept. In het algemeen wordt aan genomen dat het universum met een oerknal is ontstaan, de zogenaamde "big bang" waaruit alles zou voortgekomen zijn. Als christenen geloven wij deze wetenschappelijke uitleg niet. Een knal en alles groeit en bloeit, praat en loeit, vogels vliegen en vissen zwemmen; zomaar zonder aanleiding, alleen een knal, dat kan ik echt niet geloven.

De hemel vertegenwoordigt voor de gelovige mens de oneindigheid, en mensen die zeggen dat zij niet in God geloven maar dat er toch iets meer moet zijn, heeft de hemel iets bedreigends. Ik vermoed dat het een soort zelfbescherming van deze mensen is, zodat hij zich zelf kan beschermen tegen het onbekende en daardoor ook zijn ongedefinieerde beperking.

In de oudheid dacht men dat de goden de hemel beheersten. Tegenwoordig geloven veel mensen dat de hemel bevolkt wordt door buitenaardse wezens die een technologie en levensstijl hebben ontwikkeld die ver boven de onze uitsteekt. Ik geloof niet in deze verhalen; wel geloof ik dat er meer is tussen hemel en aarde, en ik geloof ook dat elk nieuw begin een einde impliceert dat is een gegeven waar ik niet om heen kan.

Hoe de hemel er uit ziet, weet ik niet; wel weet ik dat sommige mensen een hemel op aarde creëren, dus deze mensen denken dat de hemel eruit ziet zoals zij willen dat die er uit ziet. Een ding weet ik zeker: in onze hemel woont God en zit Jezus aan zijn rechterkant, moeten wij nog meer weten over de hemel? Ik dacht het niet.

Groet van uw peinzende voorzitter.


Knop naar het begin van deze pagina