welkomHandleiding
voor onze website
 OUDERENOERGANISATIE
 Website van de landelijke organisatie
PCOB Afdeling Bodegraven-Reeuwijk
naar veel informatie
in één oogopslag.
 
Gast bijdragen  klik ook de logo pcob voor ouderenorganisatie
   
PCOB Bodegraven doelstellingen, besturen, commissies, platformsdoelstelling

belangenbehartiging, overleg, persoonlijkbelangen

aktiviteitenactief

agendaagenda

archief meer informatieinfo/archief

links en allerleilinks/overig

kontakt informatiekontaktverwijzing
Met navigatie knoppen terug naar overzicht, of deze knop naar: Straks met pensioen? Stap in je tweede toekomst!
 Ouderenbond PCOB
Van de Regio Coördinator Midden-Holland

Ik las een kort bericht

Een vrouw zat met de rolstoel op een spoorovergang muurvast tussen de rails. Een buschauffeur probeerde de rolstoel los te krijgen, het wilde niet lukken. Werd hij nog geholpen?
Nee, de chauffeurs van personen wagens reden in volle vaart behendig sturend om spoorbomen en het tafereel heen of hielden even in en reden door toen ze wat er gebeurde wel hadden gezien.
Een seconde voordat de trein passeerde kon de helper de onfortuinlijke voor de trein wegtrekken. Die chauffeur maakte de keuze zich in te zetten met gevaar voor eigen leven en voorkwam de vermorzeling van een mens en verdriet om een mens die er niet meer zou zijn.

De PCOB afdeling in Bodegraven-Reeuwijk vraagt van u geen inzet met gevaar voor eigen leven om de afdeling te helpen door enige tijd het bestuur te versterken, maar wel betrokkenheid.

Echt blij
Hoe groot zal de nood zijn voordat u, die mogelijkheden en de kracht heeft, ook mee helpt om onder meer gezellige middagen te laten voort bestaan. Hoe lang wacht u nog voordat u laat zien dat u echt blij bent met de activiteiten van de PCOB in onze woonplaats.
Helpt u nog voordat u de resultaten van de inzet van uw voorgangers laat wegzinken in de vergetelheid van het niets?

Zorg om veel kansen
Hebt u er wel eens over nagedacht dat de PCOB een mogelijkheid kan zijn om contacten te maken en te onderhouden met mensen waar u straks een persoonlijk beroep op kunt doen omdat u hulp nodig heeft. Want die hulp komt straks, nee nu al, niet meer zomaar aanwaaien. Die tijd is voorbij.

Weet u dat de ouderenorganisatie PCOB probeert door overleg met instanties en de overheid er toe bij te dragen dat belangrijke vormen van hulp niet wegvallen. Dat er nog zoveel mogelijke kansen voor u zijn om hulp te krijgen, die familie, vrienden en de buurman niet kunnen leveren. Kunt u uit die hoek eigenlijk wel hulp verwachten. Hebt u ook dat gevoel dat u hulp van ongeacht wie misschien wel helemaal niet zou willen ontvangen.

Mensen die hulp nodig kunnen hebben, als zij veel ouder worden, zullen zich sterk moeten inspannen om hulp ook te krijgen, maar kunnen deze kwetsbaren dat dan nog?

Is het niet te gemakkelijk om alleen maar te genieten en af te wachten en te kijken hoe zonder uw hulp en de hulp van veel vrijwilligers in heel Nederland de gezamenlijke inzet van de PCOB voor de medemens, verdrietig genoeg, er niet meer zal zijn?

Veel geluk
De afdeling van de ouderenorganisatie PCOB in Bodegraven-Reeuwijk heeft uw hulp dringend nodig.
Doe mee, zodat zichtbaar kan blijven dat onze afdeling niet kil en koud is maar samenbindend. Laten we samen het verlangen tonen, dat we allen hebben, naar een warme gemeenschap met oog en inzet voor elkaar en verbondenheid met elkaar. Vele handen maken het werk gemakkelijk.
Veel geluk voor ons samen, leden van onze afdeling,
Adri van Krieken-Rasker

U kunt zich opgeven bij onze ledenadministrateur:
de heer H. J. Pauw (Henk)
per post: PCOB afdeling, Rijngaarde 5, 2411 EV Bodegraven,
per (Henk Pauw)
of tijdens de contactbijeenkomst.
Ik verwacht veel reacties, stel uw afdelingsbestuur niet teleur.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ uw gegevens, zodat wij contact met u kunnen opnemen _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ik wil mij met een kleine taak inzetten voor de PCOB,
waarover ik graag overleg wil hebben:

Naam: Adres:
Tel: email: Handtekening:

Deze bijdrage vindt u ook afgedrukt in onze Nieuwsbrief van december 2013.
U kunt hier het formuliertje downloaden en dan printen.

naar begin van deze pagina
Knop naar het begin van deze pagina