welkomHandleiding
voor onze website
naar de website van de landelijke PCOB
PCOB Afdeling Bodegraven-Reeuwijk
Over zorg, welzijn en wonen november 2016 met Buurtzorg en Wethouder (onder meer voor de WMO) Laura Leijendekkers
  PCOB Bodegraven doelstellingen, besturen, commissies, platformsdoelstelling

belangenbehartiging, overleg, persoonlijkbelangen

aktiviteitenactief

agendaagenda

archief meer informatieinfo/archief

links en allerleilinks/overig

kontakt informatiekontakt


 

Enkele foto's gemaakt tijdens onze informatieve ledenmiddag op 15 november 2016

de eerste afbeelding is de destijds bij de uitnodiging gebruikte toelichting

De dames van Buurtzorg (rechts) tijdens onze informatieve ledenmiddag op 15 november 2016.
Zij hebben alles besproken vanuit deze positie op de foto.
Zij gaven heel veel informatie over hoe zij werken. Zij dragen zelf de verantwoordelijkheid
voor de totale leveringen van alle soorten zorg, alles dichtbij de mensen.
Diverse punten waren nieuw voor de aanwezigen. Dit leidde tot veel reacties.
Er kwamen diverse vragen, die tot tevredenheid werden beantwoord.
Lees hier het volledige verslag van de ledenmiddag over persoonlijke zorg en WMO

Wethouder Laura Leijendekkers maakte in de pauze een rondgang langs de aanwezigen,
wat erg op prijs werd gesteld. Van de mogelijkheid om tijdens haar bijdrage
direct vragen te stellen of opmerkingen te maken werd veel gebruik gemaakt.
De Wethouder kwam langs met de microfoon, zodat iedereen kon meeluisteren.
Er kwamen ook vragen over andere zaken waarvoor je bij de gemeente moet zijn.
Ook van de bijdrage van de Wethouder is in het verslag opgenomen:lees meer

Midden-achter: medewerker en medewerkster bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk,
die in het gesprek met de aanvrager(ster) informatie over de WMO geven.
Mevrouw uiterst links op de foto is werkzaam bij de gemeente voor mantelzorgers.

Beide dames van Buurtzorg, de Wethouder en medewerker Fatima
ontvingen een Bodegraafs Kaasje voor hun bijdrage.

en applaus van de bijna negentig aanwezigen

 

15 november 2016 naar begin van deze pagina Knop naar het begin van deze pagina