welkomHandleiding
voor onze website
OUDERENORGANISATIE Website van de landelijke organisatie
PCOB Afdeling Bodegraven-Reeuwijk
naar veel informatie
in één oogopslag.
 
Uit de Nieuwsbrief
Ververs deze pagina, zodat u de nieuwste informatie ziet.
 klik ook de logo pcob voor ouderenorganisatie
   
PCOB Bodegraven doelstellingen, besturen, commissies, platformsdoelstelling

belangenbehartiging, overleg, persoonlijkbelangen

aktiviteitenactief

agendaagenda

archief meer informatieinfo/archief

links en allerleilinks/overig

kontakt informatiekontaktverwijzing
Met navigatie knoppen verder, of deze knop naar overzicht thema's.
 


 

 

 

februari 2016      Afdeling PCOB Bodegraven-Reeuwijk  

 

 

Oog voor elkaar

Programma contactbijeenkomsten:

Alle bijeenkomsten zijn in de Grote zaal van Rijngaarde,
tenzij anders vermeld in de Nieuwsbrief.

Dinsdagmiddag 16 februari 14.30 uur
De heer Sjirk. Kuijpers Ned. Dagblad

Contactbijeenkomsten eerste halfjaar 2016:

Woensdag 16 maart 19:30 uur Jaarvergadering
Woensdag 20 april 19:30 uur Voettocht naar Santiago de Compostella
Woensdag 24 mei   Bustocht
Dinsdag 19 juli 14:30 uur Zomermiddag

 


 


 


 


 


 

Wilt u langer in uw woning blijven wonen?
Misschien vraagt men dat wel van u !

Het wordt voor een grote groep ouderen die een zorgwoning nodig heeft lastiger om een passende woning te vinden.
Steeds meer mensen zullen steeds langer thuis blijven wonen. Velen van hen moeten straks een beroep op de zorg doen. Terwijl ze toch thuis willen blijven wonen. U bijvoorbeeld.
Kunnen u en ik eigenlijk wel thuis blijven wonen? Gelukkig zijn daar in de praktijk bewezen goede technische zorgoplossingen voor.

Zelfstandig wonen, altijd, voor iedereen: Lees meer

 

Deze weergave van de Nieuwsbrief bevat geen reclame,
waardoor enkele pagina's zijn vervallen.


naar begin van deze pagina
Knop naar het begin van deze pagina